• Üniversite Adı MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 5
 • Duyuru Başlama Tarihi 14.Kas.11
 • Son Başvuru Tarihi 30.Kas.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 02.Ara.11
 • Giriş Sınav Tarihi 07.Ara.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 09.Ara.11
 • Kadro Derecesi

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı En az 3 (üç) yıl Okutmanlık deneyimine sahip olmak.

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN
OKUTMAN ALINACAK KADROLAR

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğretim Görevlileri alınacaktır.

Genel Şartlar:
ALES'ten en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPDS ve ÜDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Özel Şartlar:
- En az 3 (üç) yıl Okutmanlık deneyimine sahip olmak.

- (Erkek adaylar için) Askerlik görevini tamamlamış olmak.


Başvuru Şekli:
Adayların, Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuruya Eklenecek Evraklar:
Adaylar; Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Nufüs Cüzdan Sureti (Muhtarlıktan), Askerlik Durum Belgesi (erkek adaylar için), Merkezi Sınavı Başarı Belgesi Fotokopisi (ALES - Lisans Mezuniyet Alanı ile ilgili alandan en az 70 puan almak gerekmektedir.), Yabancı Dil (KPDS/ÜDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan) Sonuç Belgesi Fotokopisi, Okutmanlık Deneyimini Gösterir Belge, Fotoğraf (2 adet), Noter Onaylı Diploma Fotokopileri {Lisans Diploması, Yüksek Lisans/Doktora Diploması veya Kayıt Belgesi (Varsa)> ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu
Marmara Eğitim Köyü
34857
Maltepe/İSTANBULTEL : 0 (216) 626 10 50 Dahili : 2103-2105BÖLÜM: REKTÖRLÜK


BÖLÜM/PROGRAM: Yabancı Diller Yüksekokulu


ALANI: İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı


UNVANI: Okutman


KİŞİ: 5