• Üniversite Adı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 14.Kas.11
 • Son Başvuru Tarihi 28.Kas.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 02.Ara.11
 • Giriş Sınav Tarihi 05.Ara.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 09.Ara.11
 • Kadro Derecesi 4

İlahiyat Fakültesi mezunu olup, Tefsir alanında Yükseklisans yapmış olmak ve kuran eğitimi konusunda en az üç yıl çalışmış olmak.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ilanda belirtilen Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir.)


BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR

1. 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2. ALES’ten en az 70 puan almış olmak:

3. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

5. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.

ÖZEL ŞARTLAR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

1. Lisans Düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla lisans mezuniyeti sonrasında alanında en az 10 yıl tecrübeli olmak.

2. Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuvar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların da en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrasında alanları ile ilgili 2 yıl tecrübeli olmak. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 08.01.2009 tarih ve 127-000721 sayılı yazısı gereğince yüksek lisans mezunu olanlarda 2 yıl tecrübe şartı aranmaz)

MUAFİYETLER

1. Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

2. Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvurular ilgili Fakülte ve Yüksekokullara yapılacaktır.

. Dilekçe(Başvuru dilekçelerinde başvurulan birimi, Anabilim Dalı ve iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.)

· Özgeçmiş

· Nüfus Cüzdanı Sureti

· 2 Adet Fotoğraf

· ALES belgesi aslı veya onaylı fotokopisi

· KPDS/ÜDS Belgesi veya onaylı fotokopisi

· Lisans ve varsa yüksek lisans diploması aslı veya onaylı fotokopisi(Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge)

· Lisans ve varsa Yüksek lisans Not Durum Belgesi (Transkript)

· Tecrübe durumunu gösterir belge(Kamu Kurumlarından veya SGK dan alınan hizmet belgesi)

· Erkek Adaylar için askerlik belgesi

· Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecekler.
. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.