• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı BİYOLOJİ
 • Anabilim Dalı EKOLOJİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 14.Kas.11
 • Son Başvuru Tarihi 28.Kas.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 30.Kas.11
 • Giriş Sınav Tarihi 02.Ara.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 06.Ara.11
 • Kadro Derecesi 4

Fen ve Fen-Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü Lisans mezunu olup, alanında ALES’ten en az 70 puan almış olmak, KPDS veya ÜDS’den yüksek lisans için 60 doktora için 70 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak, Ekoloji alanında Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 50/d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir

Duyurulur.