• Üniversite Adı SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı Yabancı Diller
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 3
 • Duyuru Başlama Tarihi 11.Kas.11
 • Son Başvuru Tarihi 25.Kas.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 28.Kas.11
 • Giriş Sınav Tarihi 30.Kas.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 01.Ara.11
 • Kadro Derecesi

İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümünde istihdam edilmek üzere; 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Okutmanlar alınacaktır. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacak olup postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web sayfasında yayınlanacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI:
- İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak,
- ALES'ten en az 83 puan almış olmak.
- KPDS veya ÜDS’de İngilizce'den en az 91 puan veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan, bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
- Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından temin edilecektir. http://www.ssu.edu.tr),
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
- ALES belgesinin fotokopisi,
- Yabancı dil sınav sonuç belgesinin fotokopisi,
- 1 adet vesikalık fotoğraf,
- Diploma fotokopileri,
- Yurt dışından alınan diplomalar için; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösteren belge,
- Lisans mezuniyet transkripti (Onaylı),

- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge

ADRES: Süleyman Şah Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Atalar Mahallesi Şehit Hakan Kurban Caddesi No:44, 34865 Kartal/İSTANBUL