• Üniversite Adı MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Rektörlüğe Bağlı Merkezler
 • Bölüm Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 10.Kas.11
 • Son Başvuru Tarihi 24.Kas.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 25.Kas.11
 • Giriş Sınav Tarihi 26.Kas.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 26.Kas.11
 • Kadro Derecesi

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü lisans mezunu ve Tercihen yüksek lisans ya da doktora mezunu olmak.

T.C MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar :
- ALES'ten en az 70 puan almış olmak,Özel Şartlar: Tercihen yüksek lisans ya da doktora mezunu olmak.

Başvuru Şekli :
- Adayların, Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.Başvuruya Eklenecek Evraklar:
- Adaylar; Başvuru evraklarına, Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Maltepe Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir. (www.maltepe.edu.tr) Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtarlıktan), ALES Belgesi Fotokopisi, Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Marmara Eğitim Köyü Pk. 34857
Maltepe/İSTANBUL

Tel : 0(216) 626 10 50 Dahili : 2559
Faks : 0(216) 626 10 80