• Üniversite Adı KONYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MUHENDISLIK VE MIMARLIK FAKULTESI
 • Bölüm Adı BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı BİLGİSAYAR YAZILIMI
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 04.Kas.11
 • Son Başvuru Tarihi 18.Kas.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 22.Kas.11
 • Giriş Sınav Tarihi 23.Kas.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 25.Kas.11
 • Kadro Derecesi 5

Bilgisayar Yazılımı alanında yüksek lisans yapmış olmak.

T.C.
KONYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Turizm Fakültesi 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddelerine göre, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca açıktan, yeniden ve naklen atama yoluyla Öğretim Görevlisi alınacaktır.GENEL ŞARTLAR

657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
Atama yapılacak programın lisans / önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı)’den en az 70 puan almış olmak.
KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)’den veya ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı)’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması gereklidir.
Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.ÖZEL ŞARTLAR

Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
Giriş Sınavı Değerlendirme aşamasında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
İlanda belirtilen diğer şartları taşımak.MUAFİYETLER

Doktorasını tamamlamış olanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik" 'in yürürlüğe girdiği tarihte (19.03.2010) yükseköğretim kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELERBaşvuru Formu (Üniversitemiz web adresinden(www.konya.edu.tr) temin edilebilir.)
Özgeçmiş,
Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Noter Onaylı Lisans Mezuniyet Belgesi,
Onaylı Lisans Transkripti,
İki adet fotoğraf,
ALES Belgesi,
Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya muadili),
Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen mezuniyete ilişkin diploma (Noterden Onaylı)BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular Konya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.Adayların yanlış beyanda bulunmaları halinde yapılan işlemler geçersiz sayılacak ve haklarında kanuni işlem yapılacaktır. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.A D R E S :

Konya Üniversitesi Rektörlüğü

Karacigan Mahallesi Ankara Caddesi No: 74 Karatay/KONYATELEFON : 0 332 2362145 - 0 332 2362146