• Üniversite Adı IŞIK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 22.11.2010
 • Son Başvuru Tarihi 06.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 07.12.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 09.12.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 10.12.2010
 • Kadro Derecesi

Üniversitelerin Moda ve Tekstil Tasarımı veya benzer bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik/doktora yapmış olmak.

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'ne Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'ne 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Eemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar:
ALES'den en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPDS veya ÜDS'den en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

Özel Şartlar:
Üniversitelerin Moda ve Tekstil Tasarımı veya benzer bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik/doktora yapmış olmak.

Başvuru Şekli ve Eklenecek Belgeler:
Adayların Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına posta ile veya şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar başvuracakları bölümü belirten başvuru dilekçelerine, Özgeçmiş (Fotoğraflı), Nüfus Cüzdan Sureti, Merkezi Sınav Başarı Belgesi (ALES), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPDS veya ÜDS sonuç belgesi, Fotoğraf (2 Adet), Noter Onaylı Diploma Fotokopiler (Lisans, varsa yüksek lisans diploması) ekleyeceklerdir.