• Üniversite Adı ATILIM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 01.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 21.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 31.12.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 04.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 12.01.2011
 • Kadro Derecesi

Psikoloji Böl. lisans mezunu ve Psikoloji, Deneysel Psikoloji, Klinik Psikoloji veya Sosyal, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, alanında y.lisans veya doktora öğrencisi olmak., ALES:70, KPDS:80

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

GENEL ŞARTLAR:

—657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
—Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.


MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER:

—Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihleri, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe
—Özgeçmiş
—Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi
—Yabancı dil sınav (KPDS/ÜDS veya eşdeğeri) belgesi fotokopisi
—Onaylı diploma fotokopisi
—Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi
—Lisans transkripti (Resmi)
—Nüfus cüzdanı fotokopisi
—1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
—Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

BAŞVURU YERİ:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru için gerekli tüm belgeler Atılım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Başkanlığı’na elden ya da posta ile yapılmalıdır. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)