• Üniversite Adı HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İŞLETME FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 04.Kas.11
 • Son Başvuru Tarihi 18.Kas.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 25.Kas.11
 • Giriş Sınav Tarihi 30.Kas.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 02.Ara.11
 • Kadro Derecesi

Lisans eğitimini Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olmak.

İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümüne 1 Araştırma Görevlisi alınacaktır.(*)


BAŞVURU ŞARTLARI

Bu kadroya başvuracak adayların; 31.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ve Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte öngörülen koşullara haiz olmaları gerekmektedir.
ALES sınavından alanında en az 70, ÜDS-KPDS'den (veya muadili bir sınavdan) 50 puan almış olma şartı aranmaktadır.
35 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.


(*) ÖZEL ŞARTLAR

Lisans eğitimini Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olmak.


BAŞVURU ŞEKLİ

Adayların, başvuru dilekçelerine özgeçmişlerini, çalışma ve yayınlarını, öğrenim belgelerini, transkript belgeleri, ALES, yabancı dil belgelerini, bir (1) adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopilerini ekleyerek başvuru süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na (Mecidiyeköy Yerleşkesi) teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Yurt dışından alınan diplomaların geçerlilik/eşdeğerlik onay belgelerinin (YÖK) başvuru dosyalarına eklenmesi gerekmektedir.Adres: Büyükdere Cd.No:101 34394 Mecidiyeköy-İstanbul
Tel: 0212 275 20 20 / 1182