• Üniversite Adı ESKİŞEHİR OSMAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 01.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 15.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 20.12.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 23.12.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 29.12.2010
 • Kadro Derecesi 5

Bilgisayar veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans mezunu ve belgelendirmek kaydıyla Sistem Analizi ve Programcılığı alanında deneyimli olmak.(Enformatik Bölümünde görevlendirilmek üzere)

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN

Üniversitemizin birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz uzman alınacaktır. Adayların Durumları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı ve 09.03.2010 tarih ve 27516 sayılı Resmi Gazetede yeniden düzenlenen Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikle belirlenen atama kriterlerine uygun olması gerekmektedir
Başvurular Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacak olup internet aracılığı ile yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşması gerekmektedir.(Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

-Duyurulur.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1. Dilekçe (http://www.ogu.edu.tr/bduyuru.aspx?KID=3&DID=1210) internet adresinden doldurulup çıktı alındıktan sonra imzalı olarak gönderiniz.
2. Özgeçmiş,
3. Nüfus cüzdan sureti
4. 2 adet Vesikalık Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
5. Merkezi Sınav (ALES) belgesi. Lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak, (Alan türü değişen programlardan mezun olan adayların başvurusunda ALES puan türü, adayın lisans/önlisans eğitimine girişteki puan türü esas alınacaktır.) (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir)
6. Lisans diploması (yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge)
7. Lisans Not Transkripti.(4'lük ve 5'lik not sisteminin 100'lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır)
8. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenilmektedir.)
9. Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları
10. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPDS veya ÜDS'den en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığına ilişkin belge.
11. En az Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak.

AÇIKLAMALAR

1. Adayların yanlış beyanda bulunmaları halinde yapılan işlemler geçersiz sayılacaktır.
2. Adayların ilgili kadro derecesine atanabilecek hizmet süresine sahip olması gereklidir.
3. Kazananların atamaları 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca yapılacaktır.
4. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5. Adaylar sadece bir kadroya başvurabilir.
6. Kazananların atamaları 2547 Sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca Rektörlüğe, görevlendirmeler ise aynı kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca birimlere yapılacaktır.

MUAFİYETLER

-Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES); Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.Yazışma Adresi:Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Meşelik Yerleşkesi/ESKİŞEHİR-26480
Web Adresi :http://www.ogu.edu.tr/
Telefon :0.222.2393750-1449-1470