• Üniversite Adı KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İŞLETME
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 03.Kas.11
 • Son Başvuru Tarihi 17.Kas.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 21.Kas.11
 • Giriş Sınav Tarihi 23.Kas.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 25.Kas.11
 • Kadro Derecesi

İşletme Fakültesi mezunu olmak ve Muhasebe ve Finansman Bilim Dalında doktora yapıyor olmak,

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı için, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik” uyarınca 1 (bir) adet araştırma görevlisi alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak,
İşletme Fakültesi mezunu olmak ve Muhasebe ve Finansman Bilim Dalında doktora yapıyor olmak,
35 yaşından gün almamış olmak,
ALES’den 100 üzerinden en az 75, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personel Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) veya eşdeğeri bir sınavından en az 70 puan almış olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular şahsen veya posta yoluyla ve Üniversitemiz Rektörlüğüne son başvuru tarihine kadar yapılmalıdır. Başvuru tarihi sonuna kadar başvurusu ulaşmayan adayların ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.


BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvuru Formu
Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti
Bir adet fotoğraf ( Son altı ay içinde çekilmiş)
Yabancı dil sınav belgesi
ALES belgesi ( 31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge)
Öğrenim belgeleri (Lisans/Yüksek Lisans) ve transkript
Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge


. Başvuru için İletişim bilgilerine www.karatay.edu.tr adresinden ulaşılabilir.. Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemiz Rektörlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir.

. Postadaki gecikme dikkate alınmayacaktır.