• Üniversite Adı MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Hemşirelik Yüksekokulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 02.Kas.11
 • Son Başvuru Tarihi 16.Kas.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.Kas.11
 • Giriş Sınav Tarihi 18.Kas.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 18.Kas.11
 • Kadro Derecesi

Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü veya Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.

T.C MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar :
- ALES'ten en az 70 puan almış olmak,Özel Şartlar :

Başvuru Şekli :
- Adayların, Üniversitemiz Hemşirelik Yüksekokul Sekreterliğine şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuruya Eklenecek Evraklar:
- Adaylar; Başvuru evraklarına, Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Maltepe Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir. (www.maltepe.edu.tr) Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtarlıktan), ALES Belgesi Fotokopisi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet), Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Marmara Eğitim Köyü Pk. 34857
Maltepe/İSTANBUL

Tel : 0(216) 626 10 50 Dahili : 2154
Faks : 0(216) 626 10 80