• Üniversite Adı KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı ULAŞTIRMA
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 02.Kas.11
 • Son Başvuru Tarihi 17.Kas.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 21.Kas.11
 • Giriş Sınav Tarihi 24.Kas.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28.Kas.11
 • Kadro Derecesi 4

Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

T.C.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.Adaylar, Üniversitemizin http://basvuru.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra alacakları “Öğretim Elemanı Başvuru Formu” ve aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte, ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilecekleri gibi, elektronik ortamda istenilen belgeler okunacak şekilde online başvuru sistemindeki açıklamalara göre taranarak sisteme eklemek suretiyle de yapabilirler.Başvuru için istenilen belgeleri eksik olanlar ile süresi içerisinde ulaşmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
Merkezi sınavdan (ALES) (atama yapılacak programın lisans / ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70 puan almış olmak, (Alan türü değişen programlardan mezun olan adayların başvurusunda ALES puan türü, adayın lisans/önlisans eğitimine girişteki puan türü esas alınacaktır. )
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliği onaylanmış olmak,
Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük ve 5’lik sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği notlar kullanacaklardır.
Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler. Birden fazla kadroya yapılan müracaatların hiçbiri dikkate alınmayacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ÖZEL ŞARTLARSon başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.MUAFİYETLER

Doktorasını tamamlamış olanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

(ELEKTRONİK ORTAMDA JPEG OLARAK EKLENECEK)

Lisans mezuniyet belgesi
Lisans transkript belgesi,
ALES belgesi,
Yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS veya muadili),
Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)
Öğretim Elemanı Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinden alınabilir)NOT: Ön Değerlendirme ve Değerlendirme Sonuçları Üniversitemiz http://www.kmu.edu.tr web sitesinde yayınlanacaktır. Bu konularda başka duyuru yapılmayacak olup, Üniversitemiz web sitesindeki duyurular tebligat niteliğindedir.