• Üniversite Adı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı NİĞDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.11.2010
 • Son Başvuru Tarihi 14.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 20.12.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 27.12.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 31.12.2010
 • Kadro Derecesi 6

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Lisans mezunu olmak. Beden Eğitimi Spor Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak ve ilgili alanda en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 31.07.2008 ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.GENEL ŞARTLAR :- 657 Sayılı Kanun’un 48 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.- Merkezi Sınav ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’den mezun olunan alan puan türünde en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğini onaylanmış olması gerekmektedir.ÖZEL ŞARTLAR :ÖĞRETİM GÖREVLİSİ- Lisans Düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında 10 yıl tecrübeli olmak.


MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar ile Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.AÇIKLAMALAR :1-Adaylar başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini nüfus cüzdanı fotokopisi, Lisans/Lisansüstü diploma fotokopisi, Hizmet Belgesini (daha önce kamu hizmetinde bulunmuş olanlar için ), , Lisans Not Transkriptini, ALES sınavından en az 70 (yetmiş) puanı aldığını gösterir belge, erkek adayların Askerlik Durum Belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) ve var ise yayımlanmış veya yayımlanacak olan bilimsel/sanatsal çalışmalarını ekleyerek Niğde Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla ile başvurmaları gerekmektedir.(Posta ile yapılan başvurularda 14.12.2010 tarihinden sonra Üniversitemize ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır)2- 2-İlan Edilen bütün unvanlar için, yurt dışından alınan diplomanın Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.3-Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise iptal edilecektir.


4-Son Başvuru tarihi 14.12.2010 günü mesai bitiminde sona erecektir.NOT : Ön Değerlendirme Sonuçları www.nigde.edu.tr adresinde ilan edilecektir.