• Üniversite Adı İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İŞLETME
 • Anabilim Dalı MUHASEBE VE FİNANSMAN
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 31.Eki.11
 • Son Başvuru Tarihi 15.Kas.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 16.Kas.11
 • Giriş Sınav Tarihi 17.Kas.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 18.Kas.11
 • Kadro Derecesi 5

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat, İşletme veya Ekonomi mezunu olmak. Ön muhasebe, dış ticaret konularında sertifika sahibi olmak.

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ile ilk defa, açıktan veya naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime aşağıda istenen belgelerle birlikte ilan bitiş tarihi mesai bitiş saatine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

ADAYLARIN BAŞVURUDA GETİRECEKLERİ BELGELER:
1. Başvuru Dilekçesi
2. Nüfus cüzdan fotokopisi
3. ALES belgesi fotokopisi ( Mezun olduğu alandan en az 70 puan alınmış olmalıdır)
4. Yabancı dil belgesi (KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığına ilişkin belge)
5. Lisans mezuniyet belgesi
6. Transkrip belgesi
7. Ön Muhasebe Eğitim Sertifikası
8. Dış Ticaret Eğitim Sertifikası
9. En az 2 Yıllık deneyim belgesi