• Üniversite Adı İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı YABANCI DİLLER Y.O
 • Bölüm Adı İNGİLİZCE BÖLÜMÜ
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 31.Eki.11
 • Son Başvuru Tarihi 15.Kas.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 16.Kas.11
 • Giriş Sınav Tarihi 17.Kas.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 18.Kas.11
 • Kadro Derecesi 3

Dilbilim veya İngilizce alanında yüksek lisans yapmış olmak en az 8 yıl eğitim öğretimde tecrübesi olmak

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik" hükümleri" uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.


-İstenilen Belgeler

1-Dilekçe
2-Özgeçmiş
3-Öğrenim belgesi
4-Transkrip belgesi
5-Yabancı dil belgesi (KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığına ilişkin belge)
6-ALES'den mezun olduğu alandan en az 70 puan aldığına dair belge.
7-Yüksek Lisans belgesi
8-8 yıl deneyimi olduğunu gösteren belgeyi ekleyerek,

Bu ilanın son başvuru tarihine kadar ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

NOT: İstenilen belgelerin, Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yaptırılarak onaylanması yeterlidir.

-Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

-İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İLGİLİLERE DUYURULUR