• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı ONKOLOJİ
 • Anabilim Dalı KLİNİK ONKOLOJİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 31.Eki.11
 • Son Başvuru Tarihi 14.Kas.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 15.Kas.11
 • Giriş Sınav Tarihi 16.Kas.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16.Kas.11
 • Kadro Derecesi 4

Klinik Onkoloji Anabilim Dalı Radyoterapi Fiziği programında kayıtlı öğrenci olmak. Alanında ALES’ten en az 70 puan, KPDS veya ÜDS’den 60 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDENÜniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı resim gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 50/d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.