• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı ECZACILIK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı ECZACİLİK MESLEK BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı FARMASOTİK TOKSİKOLOJİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 31.Eki.11
 • Son Başvuru Tarihi 15.Kas.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 22.Kas.11
 • Giriş Sınav Tarihi 25.Kas.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 30.Kas.11
 • Kadro Derecesi 4

Alanında ALES’ten en az 70 puan almak. KPDS, ÜDS’den veya eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavından yüksek lisans öğrencileri için en az 60, doktora öğrencilerin için en az 70 puan almış olmak, Farmasötik Toksikoloji programında yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 50/d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir

Duyurulur.