• Üniversite Adı AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 27.Eki.11
 • Son Başvuru Tarihi 11.Kas.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 14.Kas.11
 • Giriş Sınav Tarihi 16.Kas.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 18.Kas.11
 • Kadro Derecesi 7

Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak, Türk Edebiyatı alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.

T.C.
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi, Okutman ve Uzman alınacaktır.

Adaylar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile başvurabilirler.BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR- 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.- Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi, Okutman ve Uzman kadrolarına başvurularda merkezi sınavdan (ALES) en az 70 puan,- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.- Yabancı dille eğitim yapılan programlarda Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak başvurularda aranacak dil puanında “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim – Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükmünün 11. maddesinin 2.fıkrasındaki hükümler geçerlidir.ÖZEL ŞARTLAR

OKUTMAN- -Yabancı Dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde(Rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak,

- Yabancı Dil Okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personel Yabancı Dil Bilgi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı(ÜDS)’ den en az 80(seksen) veya eş değerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak

- Adayların ALES Puan Şartı Lisans Mezuniyet alanında olmalıdır.Not:Adayların ilgili alanda veya ilanda o kadro için öngörülen alanlardan mezun olmaları gerekmektedir.MUAFİYETLERDoktorasını tamamlamış olanlar ile halen öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar için merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan birim ve iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.)
Özgeçmiş
Nüfus Cüzdanı Sureti
2 adet Fotoğraf
ALES belgesi aslı veya onaylı fotokopisi
KPDS/ÜDS Belgesi veya onaylı fotokopisi
Lisans ve Yüksek lisans Diploması aslı veya onaylı fotokopisi (Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge)
Lisans ve Yüksek lisans Not Durum Belgesi (Transkript)
Erkek Adaylar için askerlik belgesi
(var ise) İlgili dalda bilimsel çalışma yaptıklarını kapsayan dosya

Not : www.pdb.ahievran.edu.tr adresinde yer alan aday başvuru formu iki nüsha doldurularak teslim edilecektir.