• Üniversite Adı İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 21.Eki.11
 • Son Başvuru Tarihi 11.Kas.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 15.Kas.11
 • Giriş Sınav Tarihi 18.Kas.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 23.Kas.11
 • Kadro Derecesi 6

Biyoloji veya Mol.Biy.ve Gen.lisans ve Mol. Biy. ve Gen. veya Ecz. ABD yüksek lisans derecesine sahip olmak. Biyolojik moleküllerin Spektroskopik ve Kramotografik ölçümleri konusunda deneyimli olmak.

Enstitümüz Rektörlük (Malzeme Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere) bünyesinde açık bulunan uzman kadrosuna "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.GENEL ŞARTLAR:

1. Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

2. Müracaat edecek adayların "Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından" (ALES) en az 70 puan almaları gerekir.

3. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgesini ibraz edeceklerdir.

4. Başvuracakların, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerini
sağlamaları gerekmektedir. (Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

5. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

6. Yabancı Dil Belgesi (KPDS en az 60 puan düzeyinde veya eşdeğer diğer Yabancı Dil Belgeleri ÜDS-TOEFL)ÖZEL ŞARTLAR:

1. Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans ve Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Eczacılık Anabilim Dallarında
yüksek lisans derecesine sahip olmak.Biyolojik moleküllerin Spektroskopik ve Kramotografik ölçümleri konusunda
deneyimli olmak.MUAFİYET:

1. Doktora derecesine sahip olanlar ve bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro
unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanları ALES sınavından
muaf tutulurlar.İSTENEN BELGELER:

1. Rektörlük uzman kadrosuna başvuracak adayların dilekçe, iş talep formu, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, öğrenim

belgeleri transkript, Yabancı Dil Belgesi ve varsa bilimsel çalışma ve yayınları ile birlikte İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Personel Dairesi Başkanlığı Gülbahçe Kampüsü Gülbahçe Köyü Urla-İZMİR adresine, şahsen veya postayla müracaat

etmeleri gerekmektedir.