• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı EĞİTİM BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLAN.VE EKONOMİ.
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 24.Eki.11
 • Son Başvuru Tarihi 10.Kas.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 14.Kas.11
 • Giriş Sınav Tarihi 16.Kas.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 18.Kas.11
 • Kadro Derecesi 4

Alanında ALES ten en az 70 puan almış ve KPDS / ÜDS den en az (Yüksek Lisans için 60, Doktora için 70) veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak ve Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Programında Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

KADRO ÜNVANI: Araştırma Görevlisi

ATAMA MADDESİ: 50/d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.