• Üniversite Adı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 21.Eki.11
 • Son Başvuru Tarihi 04.Kas.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 14.Kas.11
 • Giriş Sınav Tarihi 15.Kas.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16.Kas.11
 • Kadro Derecesi 4

Biyometri ve Genetik alanında Yüksek lisans yapıyor olmak.

T.C
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun’u ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede (Değişiklik 19.09.2009 tarih ve 27354 Sayılı Resmi Gazetede) yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca “lisansüstü eğitim amacıyla (lisansüstü eğitim süresince)” ve 657 S.D.M.K.48.maddesi hükümleri dâhilinde açıktan ve naklen atama yoluyla Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvuruda Genel Şartlar

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak her türlü atamalarda, Atama yapılacak programın lisans / önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı)’den en az 70 puan almış olmak.

Kamu Personeli yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul yabancı dil bilgisi sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.Adaylar İlan edilen kadrolardan yalnızca 1 (bir) tanesine müracaat edebilirler.Başvuruda Özel Şartlar

Araştırma Görevlisi

Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında Lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

Muafiyetler

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan Öğretim Elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı kadrolarına başvurularında, Merkezi Sınav(ALES); Meslek Yüksekokullarının Öğretim Elemanı kadrolarına başvurularda ise Yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuru ve Eklenecek Belgeler

Adaylar başvurdukları Enstitü ve Anabilim Dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 3 adet fotoğraf, ALES sınavından en az 70 (yetmiş) puan aldığını gösterir ALES belgesi, lisans belgesi ve transkript (mezuniyet not belgesi), yüksek lisans belgesi, KPDS ve ÜDS’den en az 50 (Elli) puan veya eşdeğer yabancı dil belgesi, varsa yayınlanmış bilimsel çalışmalarını ekleyerek ilgili Enstitü Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. Nüfus cüzdan fotokopisi, ALES, lisans ve yüksek lisans ve yabancı dil belgeleri noterden veya Resmi bir kamu kuruluşundan aslı gibidir onaylatacaklardır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacak olup, (Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) süresi içinde yapılmayan ve belgeleri eksik başvurular ile internet aracılığıyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.