• Üniversite Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TIP FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı CERRAHİ TİP BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 29.11.2010
 • Son Başvuru Tarihi 13.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.12.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 20.12.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 24.12.2010
 • Kadro Derecesi 1

Uzmanlığını Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Alanında Yapmış Olmak.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU:
Üniversitemiz birimine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.A- GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.B- ÖZEL ŞARTLAR
1- Yukarıda belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.
2- Başvurularda merkezi sınavdan ALES’ten (öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alandan) en az 70 puan almış olmak.
3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 65 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
(Üniversitemiz Senatosunun 22/04/2009 tarihli ve 2009.006.053 sayılı kararı )C- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER1- Başvuru Dilekçesi http://personeldb.erciyes.edu.tr/basvurudilekce.doc
2- Özgeçmiş Ve Yayın Listesi
3- Tıp Fakültesi Mezuniyet Belgesi (Onaylı)
4- Lisans Transkript Belgesi
5- Tıpta Uzmanlık Belgesi
6- KPDS Veya ÜDS Belgesi
7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı)
8- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf ( Son Altı Ay İçinde Çekilmiş)
9- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
10- Savcılık Belgesi
11-Hizmet Belgesi (Daha Önceden Kamuda Çalışmışlığı Varsa)
NOT:İstenen belgelerinin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması yeterlidir.
Başvurular; Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir.
Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
Başvuru Adresi: Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı (2.Kat Akademik Büro) Kayseri
Tel.: 0 352 4374916
Faks: 0 352 4375264D- MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.