• Üniversite Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SOSYAL BİLİMLER M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 29.11.2010
 • Son Başvuru Tarihi 13.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.12.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 20.12.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 24.12.2010
 • Kadro Derecesi 1

Çocuk Gelişimi Ve Eğit.Veya Eğitimde Psik. Hiz. Lisans Mezunu,Çocuk Gelişimi Veya Eğitim Bilimleri Alanında Yüksek Lisan Yapmış Olmak Ve Alanında On Yıl Deneyimli Olmak.(Çocuk Gelişimi Ve Eğt Prg)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU:
Üniversitemiz birimine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

A- GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alandan) en az 70 puan almış olmak.
3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1- Yukarıda belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.
2- Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adayların yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olanların belgelendirmek kaydıyla alanında en az on yıl tecrübeli olmak.

C- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi http://personeldb.erciyes.edu.tr/basvurudilekce.doc
2- Özgeçmiş ve varsa bilimsel çalışma yayınlarını kapsayan bir takım dosya
3 Lisans diploma örneği (Onaylı)
4-Lisans transkript belgesi (Onaylı)
5-ALES belgesi fotokopisi
6-İlan edilen kadroya bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenim Durum Belgesi (Onaylı)

7- Nüfus cüzdanı fotokopisi (Onaylı)
8- 2 Adet vesikalık fotoğraf ( son altı ay içinde çekilmiş)
9- Askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belge(erkek adaylar için)
10- Savcılık belgesi
11- Hizmet belgesi (Daha önce kamuda çalışmışlığı varsa)
NOT:İstenen belgelerinin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması yeterlidir.
Başvurular; Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir.
Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. Başvuru Adresi: Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı (2.Kat Akademik Büro) Kayseri
Tel.: 0 352 4374916
Faks: 0 352 4375264

D- MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.