• Üniversite Adı GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı METALURJİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 17.Eki.11
 • Son Başvuru Tarihi 31.Eki.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 02.Kas.11
 • Giriş Sınav Tarihi 04.Kas.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 14.Kas.11
 • Kadro Derecesi 7

Lisans ve Yüksek Lisans derecesini Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümünden almış, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalında doktora öğrencisi Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ’NÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN BİRİMLERİNE 2547 SAYILI KANUN İLE “ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” UYARINCA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAKTIR.
.
ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

• 657 Sayılı Kanun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

• Atamada atama yapılacak programın Lisans eğitimine hangi ÖSS puanı ile öğrenci alınıyorsa o alanda

ALES’den en az 70 puan almış olmak.

• Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit

Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.
Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği YÖK kararıyla belirlenir.

ÖZEL ŞARTLAR:

Lisans ve Yüksek Lisans derecesini Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümünden almış olmak

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalında doktora öğrencisi olmak

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER:

Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılabilir.

Başvurularını şahsen yapmak isteyen adaylar; başvurdukları bölüm/anabilim dalı/programı belirten dilekçeleri ile Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çayırova Yerleşkesinde yer alan Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölüm Sekreterliği’ne (0 262 605 26 32 Esra TEPE) şahsen veya posta* ile ( Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çayırova Yerleşkesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü 41400 ÇAYIROVA/KOCAELİ) yapabileceklerdir.

*Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.
1- Özgeçmiş

2- Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

3- Bir adet fotoğraf

4- ALES Belgesi

5- KPDS/ÜDS belgesi veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge

6- Mezuniyet Belgesi (Lisans/Yükseklisans)

7- Not Döküm Belgesi

8- Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

9- Öğrenci Belgesi

10- Varsa ilgili dalda bilimsel çalışmaları kapsayan dosyaÖn değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Enstitümüz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.