• Üniversite Adı GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TIP FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı TEMEL TIP BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı FİZYOLOJİ
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Fizyoloji (Tıp) Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak.
 • Duyuru Başlama Tarihi 17.Eki.11
 • Son Başvuru Tarihi 31.Eki.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03.Kas.11
 • Giriş Sınav Tarihi 14.Kas.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16.Kas.11
 • Kadro Derecesi

Fizyoloji (Tıp) Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak.

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin yukarıda belirtilen birimine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak şartlar:
(Lisans Düzeyinde Eğitim Yapan Birimler için)

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR :

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (lisans öğreniminde mezun olunan alanda ) en az 70 puan almış olmak.*
ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
En az yüksek lisans mezunu olmak (Belgelendirilecek)


* Alan türü değişen programlardan mezun olanların, öğretim elemanı kadrolarına atanmalarında lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünden ALES'ten en az 70 puan almaları gerekmektedir.

MUAFİYET :
Doktorasını tamamlamış olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz. (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir)

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ :
Adaylar başvurularını Tıp Fakültesi Dekanlığına yapacaklardır.
(Birim iletişim bilgileri için Üniversitemiz web sayfasına bakınız.)
Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşması gerekmektedir.


BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Dilekçe ve Başvuru Formu (http://www.gop.edu.tr web adresinden temin edilebilir)
ALES Belgesi (Başvuruda internet çıktısı olabilir)*
KPDS,ÜDS veya eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil belgesi (KPDS ve ÜDS Belgesinin internet çıktısı olabilir)*
Lisans Belgesi ve Transkript (Başvuruda belgenin aslı verilmeyecekse Noter veya bir yükseköğretim kurumundan onaylı sureti)
Yüksek Lisans Belgesi ve Transkript (Başvuruda belgenin aslı verilmeyecekse Noter veya bir yükseköğretim kurumundan onaylı sureti)
Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi (Bakaya durumda olmamak)
Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi
Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya
Özgeçmiş
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Fotoğraf (2 adet)


*İnternet çıktısı olarak gönderilen ALES ve Dil Belgelerinin doğruluğu ÖSYM’nin Resmi internet sitesinden teyit edilecektir.

Not : Mezuniyet Belgeleri, Öğrenci Belgeleri ve Transkriptlerin aslı, noterce onaylanmış suretleri veya bir yükseköğretim kurumundan onaylı, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.