• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı KİMYA
 • Anabilim Dalı POLİMER KİMYASI
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 14.Eki.11
 • Son Başvuru Tarihi 28.Eki.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 01.Kas.11
 • Giriş Sınav Tarihi 03.Kas.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 14.Kas.11
 • Kadro Derecesi 5

Fen, Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakülteleri Kimya Bölümü Lisans mezunu olup, alanında ALES’ten en az 70 puan almış olmak, KPDS veya ÜDS’den 60 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak, Polimer Kimyası alanında Yüksek Lisans öğrencisi olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 50/d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.