• Üniversite Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı NALLIHAN MYO
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 13.Eki.11
 • Son Başvuru Tarihi 27.Eki.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 04.Kas.11
 • Giriş Sınav Tarihi 15.Kas.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 18.Kas.11
 • Kadro Derecesi 5

Bilg. Programcılığı prog. için alınacak olup, Bilg. Müh. Böl. veya Bilg. Öğr.Böl. mezunu olma ve belgelendirmek kaydı ile alanında 2 yıl tecrübeli olmak şartı aranacaktır.

T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. Not:İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada (lisans öğreniminde mezun olunan alanda) ALES’den en az 70 puan almış olmak.

c) Atamalar 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca yapılacaktır.MUAFİYET


a) Doktorasını tamamlamış olanlar,

b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında Uzman, Ögr.Gör., Okutman, Arş.Gör. unvanlarında çalışmakta olanlar,

c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’den Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil koşulundan muaftır.Başvuruda istenen belgeler ;

- Başvuru Dilekçesi ,

- Özgeçmiş,

- Mezuniyet Belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

- Lisans Transkript Belgesi,

- ALES Belgesi,

- Yabancı Dil Belgesi(varsa),

- Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları,

BAŞVURU YERİ: Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)