• Üniversite Adı ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı YAYGIN ÖĞRETİM
 • Anabilim Dalı YAYGIN ÖĞRETİM
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 11.Eki.11
 • Son Başvuru Tarihi 25.Eki.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 01.Kas.11
 • Giriş Sınav Tarihi 03.Kas.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 15.Kas.11
 • Kadro Derecesi 6

İlgili Fakültelerin Sinema ve Televizyon Bölümü lisans mezunu olmak.

T.C.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a)657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b)Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada (mezun olunan alanda) ALES’ten en az 70, ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.ÖZEL ŞARTLAR

a) En az lisans mezunu olmak.

b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak. (yükseklisans tecrübeden sayılıyor.)


MUAFİYET

1- a)Doktorasını tamamlamış olanlar,

b)Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

c)Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’ten,

2-Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise yabancı dil koşulundan muaftır.BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Formu. (Başvuru Formuna ulaşmak için Üniversitemiz web sayfasına giriniz.)
2. Özgeçmiş.
3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.
4. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

5. İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).
6. ALES Belgesi.
7. Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği).
8. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

9. Lisans Transkripti. (onaylı)

10. İlan edilen alanlara, belirtilen kadro dereceleri itibariyle atanabilecekler başvuracaktır.

11. Alanlarında tecrübe belgesi.BAŞVURU YERİ:

Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru, Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuru formu ve ekleri ile birlikte şahsen veya posta ile yapılmalıdır. (Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.)


BAŞVURU ADRESİ: Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı Tepebaşı/Eskişehir 335 05 80-1342