• Üniversite Adı NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı ÜRGÜP SEBAHAT VE EROL TOKSÖZ M.Y.O
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 10.Eki.11
 • Son Başvuru Tarihi 24.Eki.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 27.Eki.11
 • Giriş Sınav Tarihi 31.Eki.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 04.Kas.11
 • Kadro Derecesi 4

Mesleki Eğitim Fakültelerinin Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümünden veya Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokullarının Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümlerinden mezun olmak

T.C.
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR (TÜM ÜNVANLAR İÇİN);

a) 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim Görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den (mezun olunan alandan) en az 70 puan almış olmak,(Alan türü değişen programlardan mezun olan adayların başvurusunda ALES puan türü, adayın lisans/önlisans eğitimine girişteki puan türü esas alınacaktır.)

c) ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan (Yabancı Dil Okutmanları Hariç) veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR;

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı birimler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla 10 (on) yıllık tecrübeli olmak şartı aranır.

b) Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili 2 (iki) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.

c) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlarda lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında yüksek lisans veya en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili 2 (iki) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.MUAFİYET;

Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER1- www.nevsehir.edu.tr adresindeki ilgili dilekçenin doldurulması

2- Özgeçmiş.

3- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.

4- Nüfus cüzdanı örneği (onaylı).

5- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

6- Lisans ve Yüksek lisans transkripti (onaylı)

7- İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf).

8- ALES Belgesi örneği (onaylı).

9- Yabancı Dil Belgesi (onaylı) (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği) (M.Y.O. Başvuruları hariç)

10- Hizmet Belgesi onaylı örneği.(Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)BAŞVURU YERİ;

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlıkları veya Yüksekokul, Enstitü Müdürlüklerine şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Ayrıntılı bilgi (www.nevsehir.edu.tr) adresinde mevcuttur.