• Üniversite Adı İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı KLİNİK BİLİMLER
 • Anabilim Dalı DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 10.Eki.11
 • Son Başvuru Tarihi 24.Eki.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 25.Eki.11
 • Giriş Sınav Tarihi 26.Eki.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 27.Eki.11
 • Kadro Derecesi 5

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim Elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ile ilk defa, açıktan veya naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime aşağıda istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları ve 35 yaşından gün almış olmamaları gerekmektedir.

ADAYLARIN BAŞVURUDA GETİRECEKLERİ BELGELER:
1-Başvuru Dilekçesi,
2-ALES'den en az 70 puan aldığına dair belge,
3-KPDS veya ÜDS'den en az 50 puan aldığına dair belge,
4-Lisans mezuniyet belgesi,
5-Lisans mezuniyet notunu gösterir belge,