• Üniversite Adı NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı RESİM
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 22.11.2010
 • Son Başvuru Tarihi 06.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 10.12.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 14.12.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 17.12.2010
 • Kadro Derecesi 5

Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim Bölümü veya Eğitim Fakültelerinin Resim-İş Eğitimi Anabilim Dallarının birinden mezun olmak.

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR;

a) 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) Araştırma Görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ den (atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70 puan almış olmak.
c) ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’ den en az 50 puan (Yabancı Dil Okutmanları Hariç) veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR;
a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
b) Değerlendirme aşamasında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eş değerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

MUAFİYET;
Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

1- www.nevsehir.edu.tr adresindeki ilgili dilekçenin doldurulması
2- Özgeçmiş.
3- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.
4- Nüfus cüzdanı örneği (onaylı).
5- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).
6- Lisans ve Yüksek lisans transkripti (onaylı)
7- İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf).
8- ALES Belgesi onaylı örneği.
9- Yabancı Dil Belgesi (onaylı) (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği)
10- Hizmet Belgesi onaylı örneği.(Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

BAŞVURU YERİ;
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlıkları veya Yüksekokul, Enstitü Müdürlüklerine şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Ayrıntılı bilgi (www.nevsehir.edu.tr) adresinde mevcuttur.