• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı KÜTÜPHANECİLİK
 • Anabilim Dalı BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 11.Eki.11
 • Son Başvuru Tarihi 25.Eki.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 27.Eki.11
 • Giriş Sınav Tarihi 31.Eki.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 02.Kas.11
 • Kadro Derecesi 4

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisans mezunu olmak, ALES’ten en az 70 puan almış, KPDS/ÜDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan 75 puan almış ve Bilgi ve Belge Yönetimi alanında lisansüstü programa kayıtlı olmak,

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 50/d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmesi için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.