• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı Biyomühendislik
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 10.Eki.11
 • Son Başvuru Tarihi 24.Eki.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 31.Eki.11
 • Giriş Sınav Tarihi 02.Kas.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 04.Kas.11
 • Kadro Derecesi 4

Biyomühendislik Anabilim Dalında yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. Alanında ALES’ten en az 70 puan almış, KPDS/ÜDS veya eşdeğerliği kabul edilmiş bir sınavdan en az 70 puan almış olmak

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 50/d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmesi için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.