• Üniversite Adı YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK-MİMARLIK
 • Bölüm Adı BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 07.Eki.11
 • Son Başvuru Tarihi 21.Eki.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.Eki.11
 • Giriş Sınav Tarihi 26.Eki.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28.Eki.11
 • Kadro Derecesi

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak

T.C.YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Yabancı Diller Hazırlık Okulu’na 31.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " Hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen Bölümde görevlendirilmek üzere Uzman alınacaktır.

AÇIKLAMALAR:

Belgelendirmek kaydıyla aşağıda belirtilen alanlarda bilgi sahibi olmak,

- Kurumsal destek verebilecek düzeyde PC Donanımı,

- UNIX ve WINDOWS İşletim sistemleri yönetimi,

- Kablolu ve Kablosuz Yerel Ağ Yönetimi

GENEL ŞARTLAR:


(1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 puan almış olmak şartı aranır.

(2) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak Dil Puanında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim - Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.Yönetmelik madde: 7 ( Değişik :RG- 28/06/2009 -27272)

ÖZEL ŞARTLAR:

- Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak

- Belgelendirmek kaydıyla bilgisayar sistemleri yönetimi konusunda en az iki yıl tecrübeli olmak

MUAFİYET :

- Doktorasını tamamlamış olanlar, 31.07.2008 tarihinine kadar Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınavdan (ALES) muaftır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ :


1- Başvuracak adayların bir dilekçe ekinde; nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durum(Lisans-Y.Lisans -Doktora) belgelerinin (Yurtdışından alınmış olan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge) noter onaylı suretleri ile lisans not ortalamasını gösterir transkript, ALES ve Yabancı Dil belgelerinin aslı veya noter onaylı fotokopileri, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını içeren 1 (bir) takım dosyayı ekleyip teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

3- Müracaatlar şahsen Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne veya basvuru@cse.yeditepe.edu.tr e-mail adresine yapılacaktır.

4- Sonuçlar Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.