• Üniversite Adı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı FİZİK
 • Anabilim Dalı NÜKLEER FİZİK
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 22.11.2010
 • Son Başvuru Tarihi 06.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 09.12.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 14.12.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 17.12.2010
 • Kadro Derecesi 5

İlgili Fakültelerin Fizik Bölümünden mezun olmak. Nükleer Fizik alanında yüksek lisans yapmış olmak. Alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak.

T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2-Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ten en az 70, özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ALES’ten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorsa o puan türünden, alan türü değişen programlardan mezun olanların öğretim elemanı kadrolarına atamalarında linsans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünden ALES’ten en az 70 puan almaları gerekmektedir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
3- İlan edilen bütün kadrolar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4-Adayların açıklama kısımlarında belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir.
5-Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.
MUAFİYETLER
a- Doktorasını tamamlamış olanlar,
b-Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,
c-Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’ten; muaftır.
ÖZEL ŞARTLAR
1-Uzman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:
a)En az lisans mezunu olmak,
b)Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak. (Yüksek Lisans mezunu olanlarda tecrübe şartı aranmayacaktır.)
BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER
1-Dilekçe (Başvurulan birim ve anabilim dalı ile yazışma adresi, telefon numarası mutlaka belirtilecektir.)
2-Özgeçmiş
3-Bir adet vesikalık fotoğraf
4-Nüfus Cüzdanı fotokopisi
5-Askerlik Durum Belgesi
6-Mezuniyet Belgesi noter onaylı sureti
7-Lisans Transkript Belgesi noter onaylı sureti
8-Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya muadili)
9-ALES Belgesi
10-Tecrübe şartı için daha önce kamu kurumlarında görev yapan adayların alacakları onaylı hizmet belgesi, özel sektörde görev yapan adayların ise çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi.

Müracaatlar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir.

İLETİŞİM ADRESİ
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu Ahmet Necdet Sezer Kampusü 03200 AFYONKARAHİSAR Tel:0 272 228 12 54 / 0 272 444 03 03 Dahili:1350-1351SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : 22.11.2010
Son Başvuru Tarihi : 06.12.2010
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 09.12.2010
Giriş Sınavı Tarihi : 14.12.2010
Sınav Sonuçları İlanı : 17.12.2010