• Üniversite Adı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.Eyl.11
 • Son Başvuru Tarihi 14.Eki.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.Eki.11
 • Giriş Sınav Tarihi 19.Eki.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 21.Eki.11
 • Kadro Derecesi 7

Makina Mühendisliği Bölümü veya Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak

T.C.
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ alınacaktır.


GENEL ŞARTLAR

- 657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ten (atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından(ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
ÖZEL ŞARTLAR

- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak,

-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulunun “4’lük Sistemin 100’lük Sisteme Dönüşüm Eşdeğerlilik Tablosu” esas alınacaktır.

-Alanında araştırma, incelemelerde bulunmaya ve ders anlatmaya engel olacak şekilde özrü bulunmamak.MUAFİYET

-Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen ve Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte (31.07.2008) (19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yeniden düzenlenen)yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuruda istenen belgeler ;

- Başvuru Dilekçesi ,

- Özgeçmiş,

- Diploma (Lisans, varsa Yüksek Lisans, Doktora), (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

- Transkript Belgesi (Lisans, varsa Yüksek Lisans, Doktora)

- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi,

- Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi)

- ALES Belgesi,

- Yabancı Dil Belgesi, (KPDS ve ÜDS puanını gösterir belge veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan
muadili bir puan almış olduklarını gösteren belge)

- Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları,

BAŞVURU YERİ: Fakülte Dekanlıklarına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

NOT: Öndeğerlendirme ve Değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlandaki kadrolardan ancak birine müracaat edilmesi gerekmektedir.