• Üniversite Adı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı KAMU YÖNETİMİ
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.Eyl.11
 • Son Başvuru Tarihi 14.Eki.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.Eki.11
 • Giriş Sınav Tarihi 19.Eki.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 21.Eki.11
 • Kadro Derecesi 6

Kamu Yönetimi Bölümü Lisans mezunu olmak ve Kentleşme ve Çevre Sorunları alanında yüksek lisans yapmış olmak

T.C.
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede (Değişiklik 19.09.2009 tarih ve 27354 Sayılı Resmi Gazete) yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır.GENEL ŞARTLAR

- 657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ten (atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.ÖZEL ŞARTLAR

-Öğretim Görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak.
- Alanında araştırma, incelemelerde bulunmaya ve ders anlatmaya engel olacak şekilde özrü bulunmamak.

MUAFİYET

-Doktorasını tamamlamış olanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe girdiği tarihte (31.07.2008) yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuruda istenen belgeler ;

- Başvurduğu görevi ve Bölüm/Anabilim Dalı ile Sabıka Kaydının olup olmadığını belirttiği dilekçesi ekinde,

- Özgeçmiş,

-Öğrenim belgeleri, (Lisans, varsa Yüksek Lisans, Doktora) Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının
diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge

- Transkript, (Lisans, varsa Yüksek Lisans, Doktora)

- ALES belgesi,

- İki adet fotoğraf,

- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi,

- Kamu hizmetinde bulunanların Hizmet Belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi)

- Yabancı Dil Belgesi, (KPDS ve ÜDS puanını gösterir belge veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan
muadili bir puan almış olduklarını gösteren belge)

- Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya ile, ilgili Fakülte Dekanlığına şahsen veya postayla başvurmaları
gerekmektedir.

- Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Süresi içinde yapılmayan, postada geciken ve
eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.

NOT: Öndeğerlendirme ve Değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.