• Üniversite Adı IŞIK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Mühendislik Fakültesi
 • Bölüm Adı Makine Mühendisliği
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.Eyl.11
 • Son Başvuru Tarihi 14.Eki.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.Eki.11
 • Giriş Sınav Tarihi 20.Eki.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 21.Eki.11
 • Kadro Derecesi

Mühendislik Fakültesi, Makine, Mekatronik veya İmalat Mühendisliği Programı lisans mezunu olmak

Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü’ne Araştırma Görevlisi alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

ü Mühendislik Fakültesi, Makine, Mekatronik veya İmalat Mühendisliği Programı lisans mezunu olmak.

ü İngilizce eğitim yapan bir ortamda çalışabilecek düzeyde yabancı dilde iletişim becerisi olmak.

ü SOLIDWORKS, MATLAB vb. yazımları kullanabilme ve Mühendislik Laboratuvarlarında deneysel çalışmalarda yer alabilecek becerisi bulunmak.

ü ALES'den en az 70 ve üzeri puan almış olmak (Türü Sayısal)

ü KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan almış olmak veya eş değerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

ü Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.


BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda adayların, başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.ü Özgeçmiş (Fotoğraflı),ü 2 referans mektubu,ü Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,ü Resmi Not Döküm Belgesi (Transkript),ü Lisans diploma fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesi,ü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES, türü sayısal),ü Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge,ü Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.ü Varsa ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.Başvuruların şahsen veya posta yoluyla Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Meşrutiyet Köyü Üniversite Sokak, Dış Kapı No:2 Şile/İstanbul 34980 posta adresine veya e-posta yoluyla arana@isikun.edu.tr adresine yapılması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvurulara ait belgelerin son başvuru tarihine kadar Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’na ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gec