• Üniversite Adı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı ÇERKEZKÖY M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 29.Eyl.11
 • Son Başvuru Tarihi 13.Eki.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.Eki.11
 • Giriş Sınav Tarihi 19.Eki.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 24.Eki.11
 • Kadro Derecesi 7

Makine mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak.

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 31 Temmuz 2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 19 Eylül 2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren aynı yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.


BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak her türlü atamada (alanındaki puan türünden) ALES’ten en az 70 puan almış olmak. KPDS ve ÜDS’den 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.


ÖZEL ŞARTLAR

Öğretim Görevlisi,

1- Fakülte ve Yüksekokul öğretim görevlisi kadrosuna başvuran adayların en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla alanında 10 (on) yıl tecrübeli olmak.

2- MYO kadrosuna başvuran adayların en az lisans mezunu ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili 2 (iki) yıl tecrübeli olmak.


BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

1- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran adayların Üniversitemizin ilgili Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. . (Ön değerlendirme ve Giriş sınavı sonuçları ilgili Müdürlüğün Web sayfasında yayınlanacaktır.)


2- Başvurular şahsen veya Posta ile yapılacak olup; internet aracılığı ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

3- İlan hakkında, Üniversitemizin 0282 293 38 66/67/68 - Dahili 131 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.

4- Adaylar başvurdukları Bölüm/Anabilim Dallarını belirten dilekçeleri ekine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, onaylı mezuniyet belgesi, lisans transkripti, nüfus cüzdan fotokopisi, Merkezi Sınav Belgesi (ALES), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge yada eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge ile birlikte var ise ilgili dalda çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir.


5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.


MUAFİYET

1- Doktorasını tamamlamış olanlar,

2- 2547 Sayılı Kanuna tabi olarak halen Yükseköğretim kurumlarında görev yapanlar ile 2547 Sayılı Kanuna tabi olarak daha önce Yükseköğretim kurumlarında görev yapmış olanların başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz..

3- Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.