• Üniversite Adı BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TEKNİK BİLİMLER MYO
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 29.Eyl.11
 • Son Başvuru Tarihi 13.Eki.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.Eki.11
 • Giriş Sınav Tarihi 19.Eki.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 21.Eki.11
 • Kadro Derecesi 5

Mekatronik veya Metalurji eğitimi alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19/09/2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK BAŞVURULARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

Uzman Kadrolarına Başvuracak Adayların; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu alan ile ilgili en az 70 puan almış olmaları ve başvurdukları alanda Resmi Kurumlardan belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl tecrübeli olduklarını gösterir belge ile varsa bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir takım dosya halinde;


Başvuruda İstenen Belgeler


-- Başvuru Dilekçesi ,

- Özgeçmiş,

- Mezuniyet Belgesi ve Transkript Belgesinin onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

- ALES Belgesi,

- Askerlik Durum belgesi

- 2 Adet vesikalık Fotoğraf

- Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları
BAŞVURU YERİ: Üniversitemizin Rektörlük Personel Daire Başkanlığına Şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.