• Üniversite Adı GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İKTİSAT
 • Anabilim Dalı İKTİSAT TEORİSİ
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 26.Eyl.11
 • Son Başvuru Tarihi 10.Eki.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.Eki.11
 • Giriş Sınav Tarihi 18.Eki.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 19.Eki.11
 • Kadro Derecesi 3

İktisat alanında Yüksek Lisans yapmış olmak

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

ALES’den alanlarındaki puan türünden (Lisans öğreniminde mezun olunan alanda), en az 70 puan almış olmak,

ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS sınavından en az 50 puan almış veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekmektedir.Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin onaylandığını gösterir belge, ilan edilen kadro derecesine atanma şartları haiz olmak,Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini ibraz edeceklerdir.


MUAFİYET

Doktora derecesine sahip olan adaylar ile 31.07.2008 tarihi itibariyle Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılmış olan öğretim elemanları çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES) dan muaf tutulurlar.ÖZEL ŞARTLAR
Öğretim Görevlisi Kadroları İçin: Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında 10 yıl tecrübe, başvurduğu birimi belirttiği dilekçelerine, nüfus cüzdan örneklerini, mezuniyet belgelerinin aslını veya tasdikli suretlerini, Lisans Not Transkriptini, özgeçmişini, Merkezi Sınav (ALES) Belgesini (Lisans öğreniminde mezun olunan alanda), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) belgesini veya eş değerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınan belgeyi (yabancı dil belgesi Fransızca dilinden olmalıdır), dört adet fotoğrafını ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına,şahsen veya posta ile (Üniversitemiz web sayfasında belirtilen ilgili posta adresine) başvurulması gerekmektedir.(Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)