• Üniversite Adı İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Hukuk Fakültesi
 • Bölüm Adı Hukuk Felsefesi Anabilim Dalı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 04.11.2010
 • Son Başvuru Tarihi 22.11.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.11.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 26.11.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 30.11.2010
 • Kadro Derecesi

Üniversitelerin Kamu Hukuku alanında lisansüstü eğitimi alıyor olmak

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yayınladığı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerindeki şartları taşıyor olmak.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

a) ALES sınavından en az 70 puan almış olmak (ilgili alandaki puan türünden)

b) KPDS/ÜDS sınavlarından en az 50 puan almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

c) Adayların 35 yaşını doldurmamış olmaları şarttır.


2- İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi'nin ilgili maddelerindeki şartları taşıyor olmak.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ :
Adaylar başvurularını Üniversitemiz Eminönü Kampüsü Genel Sekreterliği'ne ilan yayınlandığı tarihten son başvuru tarihine kadar Ragıp Gümüşpala Caddesi No: 84 Eminönü Fatih/İSTANBUL adresine yapacaklardır.

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Eksik belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşması gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER :
- Başvuru Dilekçesi
- ALES Belgesi
- Yabancı Dil Belgesi (KPDS/ÜDS belgesi)
- Lisans Mezuniyet Belgesi
- Lisans Transkript Belgesi
- Nüfus Cüzdanı Örneği
- 2 Adet Fotoğraf
- Özgeçmiş
- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi (Bakaya durumda olmamak)
- Var ise Yüksek Lisans Belgesi
- Var ise Bilimsel Çalışmalarını kapsayan dosyaNot: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.