• Üniversite Adı KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı Yabancı Diller Bölümü
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 22.Eyl.11
 • Son Başvuru Tarihi 07.Eki.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 14.Eki.11
 • Giriş Sınav Tarihi 21.Eki.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28.Eki.11
 • Kadro Derecesi 6

İlgili Fakültelerin İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği) Bölümü lisans mezunu olmak.

T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Üniversitemiz Rektörlük Yabancı Diller Bölümünde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz İngilizce Okutmanı alınacaktır. Adayların durumları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı ve 09.03.2010 tarih ve 27516 sayılı Resmi Gazetede yeniden düzenlenen Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında ki Yönetmelikle belirlenen atama kriterlerine uygun olması gerekmektedir.BAŞVURU KOŞULLARI:

a) 2547 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den (Mezun olunan alanda) en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak.

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak

d) İlgili Fakültelerin İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği) Bölümü lisans mezunu olmak.

e) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.


MUAFİYETLER1) Doktorasını tamamlamış olanlar,

2) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

3) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar (disiplin cezası nedeniyle ayrılanlar hariç) için Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER (Tüm Unvanlar İçin)Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, ilan tarihi, numarası ve son başvuru tarihleri, yazışma adreslerini, e-posta adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe
Özgeçmiş
Erkek adaylar için askerlik durumlarını (terhis veya tecil) gösteren belge
Diploma veya geçici mezuniyet belgesi onaylı sureti ( yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi (31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına çalışmış olanların çalıştıklarına dair belge)
Yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği) (Onaylı) fotokopisi
Lisans transkripti (Onaylı)
Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Onaylı)BAŞVURU YERİ

— Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 16 (Onaltı) gündür.

— Başvurular Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreterliği Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.

— Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

— İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

— Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adayların yanlış beyanda bulunmaları halinde yapılan işlemler geçersiz sayılacak ve haklarında kanuni işlem yapılacaktır.
— Ön değerlendirme ve giriş sınav sonuçları Üniversitemizin web adresinde yayınlanacaktır. Duyurular tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU ADRESİ:

Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreterliği Personel Daire Başkanlığı

Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Yerleşkesi - KASTAMONU

Telefon : 0 366 280 15 48

Fax : 0 366 215 17 84