• Üniversite Adı FATİH SULTAN MEHMET ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 21.Eyl.11
 • Son Başvuru Tarihi 05.Eki.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 06.Eki.11
 • Giriş Sınav Tarihi 07.Eki.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 10.Eki.11
 • Kadro Derecesi

Tarih (Bilim Tarihi) Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak

İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 31.07.2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri Uygulanacaktır.ÖZEL ŞARTLAR
Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nün araştırma görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adayların ALES’ten 90 ve üzeri, yabancı dilden (İngilizce KPDS, ÜDS veya denkliği kabul edilmiş diğer sınavlardan) 100 üzerinden 85 ve üzeri puan almış olması ve Tarih (Bilim Tarihi) Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olması gereklidir.

Başvuruda İstenen Belgeler:

- Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihleri, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.

- Özgeçmiş

- Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi

- Yabancı dil sınav (KPDS/ÜDS veya eşdeğeri sınav sonuç belgesi)

- Onaylı diploma fotokopisi

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- 1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

- Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisiBaşvuru yeri ve iletişim:Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Dairesi BaşkanlığıAdres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL

Telefon: 0212 521 81 00


Not: Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.