• Üniversite Adı ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı NAZİLLİ İKT.VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 • Anabilim Dalı ULUSARASI İLİŞKİLER
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 21.Eyl.11
 • Son Başvuru Tarihi 05.Eki.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 07.Eki.11
 • Giriş Sınav Tarihi 10.Eki.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 11.Eki.11
 • Kadro Derecesi 5

Uluslararası İlişkiler Alanında Doktora Yapıyor Olmak.

T.C.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

1- Genel Şartlar


a) 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES’den atama yapılacak programın lisans/ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda en az 70 puan almış olmak, (ALES geçerlilik süresi 3 yıldır.)

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şartı aranır.

d) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

2- Özel Şartlar

Araştırma Görevlisi

Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

3- Muafiyet

Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” yürürlüğe girdiği tarihte (31.07.2008) Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında merkezi sınav (ALES), şartı aranmaz.
4-Başvuru Şekli

İlan edilen kadrolara başvuracak adaylar başvuru genel ve özel şartlarına göre başvurdukları bölüm, anabilim dalı/programı belirten dilekçelerine (adres ve telefon numarası yazılacak) aşağıda yazılı belgeleri ekleyerek, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına İsabeyli Nazilli AYDIN adresine başvurular yapılacaktır.

Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.
Başvuruda Gerekli Belgeler
- Özgeçmiş
- Onaylı öğrenim belgesi
- Lisans transkripti
- ALES belgesi
- Yabancı Dil Belgesi
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
- 2 adet fotoğraf

Duyurular
İlanla İlgili Tüm Duyurular Adayın Başvuru Yaptığı Birimin İnternet Sitesinde İlan Olunacaktır.


NOT : Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler.