• Üniversite Adı ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 4
 • Duyuru Başlama Tarihi 19.Eyl.11
 • Son Başvuru Tarihi 03.Eki.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 04.Eki.11
 • Giriş Sınav Tarihi 05.Eki.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 06.Eki.11
 • Kadro Derecesi 8

Üniversitelerin İngiliz Dili Eğitimi veya ilgili Bölümlerinden mezun olmak. İngiliz Dili Eğitiminde veya ilgili alanlarda lisans diploması sahibi olmak. İngilizce Öğretimi alanında en az iki yıl deneyim kazanmış olmak.

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü Hazırlık Sınıfı Müdürlüğü İçin Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak atamalarda Uyulacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkındaki Yönetmelik Çerçevesince 4( Dört)Okutman alınacaktır.

Genel Şartlar :

ALES'tenalanı ile ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak. (Doktorasını tamamlamış veya yükseköğretim kurumlarında olanlar için bu koşul aranmayacaktır.)
KPDS ve ÜDS'den en az 80 puan veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Özel Şartlar :

Üniversitelerin İngiliz Dili Eğitimi veya ilgili Bölümlerinden mezun olmak.
İngiliz Dili Eğitiminde veya ilgili alanlarda lisans diploması sahibi olmak.
İngilizce Öğretimi alanında en az iki yıl deneyim kazanmış olmak.

Başvuru Şekli :

Adayların, şahsen veya posta ile Çankaya Üniversitesi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı( Eskişehir Yolu,29.km. Yukarı Yurtçu/ANKARA) adresine şahsen,posta ile veya elektronik posta ile inal@cankaya.edu.tr adresine belgelerinin elektronik kopyaları ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.


Başvuruya Eklenecek Belgeler:

ALES Sonuç Belgesi
Diploma fotokopileri
Resmi transkript
Özgeçmiş


Sınav Takvimi:

Duyuru Başlama Tarihi: 19 Eylül 2011
Son Başvuru Tarihi : 03 Ekim 2011 , Pazartesi Günü, saat:17.00
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması : 4 Ekim 2011
Giriş Sınavı : 5 Ekim 2011, Çarşamba Günü Saat10.30
Giriş Sınavı Sonuçlarının Açıklanması : 6 Ekim 2011