• HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
 • Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
 • Anabilim Dalı FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 19.Eyl.11
 • Son Başvuru Tarihi 03.Eki.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 04.Eki.11
 • Giriş Sınav Tarihi 05.Eki.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 06.Eki.11
 • Kadro Derecesi 4

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olup, alanında ALES'ten en az 70 puan almış ve KPDS veya ÜDS'den yüksek lisans öğrencisi için en az 60 puan almış olmak veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alınında Yüksek Lisans programına kayıtlı olmak.

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
ATAMA MADDESİ: 50/d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.