• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İSTATİSTİK
 • Anabilim Dalı OLASILIK TEORİSİ VE OLASILIK SÜREÇLERİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 19.Eyl.11
 • Son Başvuru Tarihi 03.Eki.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 12.Eki.11
 • Giriş Sınav Tarihi 13.Eki.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 17.Eki.11
 • Kadro Derecesi 5

İstatistik Bölümü Lisans mezunu olup, alanında Ales’ ten en az 70 puan almış ve KPDS veya ÜDS’den 60 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak. Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri alanında Yüksek Lisans öğrencisi olmak

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 50/d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.