• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı TEMEL İŞ VE TERMODİNAMİK
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 19.Eyl.11
 • Son Başvuru Tarihi 07.Eki.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 11.Eki.11
 • Giriş Sınav Tarihi 12.Eki.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 18.Eki.11
 • Kadro Derecesi 4

Kimya Mühendisliği Bölümü lisans programından mezun olmuş olmak, Kimya Mühendisliği alanında doktora programını tamamlamış olmak, KPDS/ÜDS veya eşdeğerliği kabul edilmiş bir sınavdan en az 75 puan almış olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 31

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.